top of page

Privacyverklaring

KSA Zutendaal (Nachtegalenstraat 23,3690 Zutendaal, info@ksazutendaal.be, 0498 72 77 65/0471 30 42 63) is een deelorganisatie van KSA Nationaal vzw (Vooruitgangstraat 225, 1030 Schaarbeek, info@ksa.be, 02 201 15 10). KSA Zutendaal bewaart enkel de persoonsgegevens die ze van de ouders of het lid zelf (indien min. 16 jaar) ontvangt bij het afsluiten van het lidmaatschap. KSA Zutendaal verzamelt je naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en het e-mailadres. Deze persoonsgegevens worden met uitdrukkelijke toestemming verkregen door de ouders of het lid zelf (indien min. 16 jaar). Deze persoonsgegevens worden ook opgeslagen in de beveiligde databank van KSA Nationaal vzw. KSA Zutendaal verzamelt ook een medische fiche indien het lid meegaat op ledenweekend of kamp.

KSA Nationaal gebruikt en bewaart deze persoonsgegevens voor de ledenadministratie, het bezorgen van het ledenblad ‘Kompas’ en de ledenverzekering. KSA Nationaal bewaart deze persoonsgegevens zolang dit nodig is. Voor meer informatie over de privacyverklaring van KSA Nationaal, zie 

KSA Zutendaal gebruikt de persoonsgegevens voor de ledenadministratie, de aanwezigheidslijsten, het rondbrengen van activiteitenkalenders, informatie omtrent ledenweekends/kampen en uitnodigingen voor evenementen. Ook gebruikt KSA Zutendaal deze persoonsgegevens, met name de medische fiche, voor de juiste begeleiding van het lid tijdens ledenweekends en kampen. KSA Zutendaal bewaart deze persoonsgegevens in een beveiligde databank. Deze persoonsgegevens worden bewaard zolang dit nodig is.

KSA Zutendaal maakt gebruikt van de standaard cookies op haar site.

De ontvangers van deze persoonsgegevens zijn de bondsleiding, de leiding van het lid voor het desbetreffende werkjaar en derde partijen. Deze derde partijen zijn ten eerste medische dienstverleners. Zij krijgen (indien nodig) toegang tot de medische fiche van het lid indien het lid medische assistentie nodig heeft. Ten tweede, de gemeente Zutendaal voor het verkrijgen van gemeentelijke subsidies. En ten derde, KSA Nationaal vzw.

Rechten van het lid en de ouders:

  • Recht op inzage en kopie van de persoonsgegevens

  • Recht op aanpassing van de persoonsgegevens

  • Recht op vergetelheid (verwijderen van de persoonsgegevens)

  • Recht op het intrekken van de toestemming om de persoonsgegevens te verwerken

KSA Zutendaal houdt een beveiligde databank bij met alle persoonsgegevens. Indien u vragen heeft omtrent de privacyverklaring of u wenst uw rechten uit te oefenen, kan u steeds contact opnemen met de bondsleiding via mail op info@ksazutendaal.be.

KSA Zutendaal verklaart hierbij de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens na te leven.

bottom of page