top of page

Beleidsafspraken

Beste leden, ouders, buren en andere betrokkenen

Het is misschien ongewoon dat we op deze manier met jullie communiceren, toch vinden wij het als leiding belangrijk om u gepast te informeren over bepaalde zaken binnen onze vereniging. Soms is het eens goed om stil te staan bij een ontstane situatie en daarom hebben wij ervoor gekozen om onze visie van KSA Zutendaal op alcohol-, tabaks- en drugspreventiebeleid te verscherpen.

KSA is spelend samen-zijn

Door te spelen in groep werken we aan de totale persoonsontwikkeling. Binnen de samenleving kunnen onze leden in aanraking komen met alcohol, tabak en illegale drugs. Het spelend samen-zijn kan in gedrang komen indien individuele leden alcohol, tabak of illegale drugs gaan misbruiken. Hierdoor hebben wij ons alcohol-, tabaks- en drugspreventiebeleid bijgewerkt.

Alcohol-, tabaks- en drugspreventiebeleid

ALCOHOL

Alcohol is sociaal aanvaard en wij hebben geen bezwaar tegen alcoholgebruik. We willen onze leden een ruimte bieden om met alcohol te experimenteren. De wet stelt een grens van alcoholgebruik op 16 jaar en het gebruik van sterke drank op 18 jaar. Wij houden ons vast aan deze wet en geven, schenken of verkopen geen alcohol aan -16-jarigen en geven, schenken of verkopen geen sterke drank aan -18-jarigen.

Wij kiezen ervoor om:

 • Overdag geen alcohol te drinken, mits bondsleiding hun akkoord geeft.

 • Per evenement waar de leiding als KSA Zutendaal aanwezig is, worden er regels afgesproken door de bondsleiding.

 • Het zelf meebrengen van alcoholische dranken te verbieden en als alternatief zelf van alcohol (< 6 %) te voorzien.

 • Voldoende non-alcoholische alternatieven aan te bieden.

 • Alcohol niet te gebruiken als aanmoediging of beloning bij activiteiten of als geschenk.

 • Geen alcohol te consumeren in het bijzijn van leden.

 • Geen activiteiten te organiseren die leden en/of medeleiding stimuleren tot het drinken van alcohol. Niemand kan verplicht worden te drinken.

 • Geen alcohol aan te bieden aan leeftijdsgroepen met -16-jarigen.

 • 2 BOB’s aan te duiden tijdens vergaderingen en ledenweekends/kampen.

TABAK

Roken is ongezond en irriterend voor niet-rokers. Alhoewel tabak door de maatschappij als legaal wordt gepercipieerd, willen wij als vereniging meedoen aan de antirookcampagne. Volgende afspraken werden gemaakt:

 • Roken in openbare gesloten ruimtes is bij wet verboden. Dit kan enkel buiten op de afgebakende plaatsen.

 • Er mag niet worden gerookt in het bijzijn of in het zicht van leden.

 • Tijdens onze werking worden er geen sigaretten onderling verkocht of uitgedeeld.

 • Het vorige geldt ook voor de e-sigaret om groepsdruk ten alle tijden te vermijden.

DRUGS

Illegale drugs zijn bij wet verboden en in onze werking is het bezit, het gebruik, het onder invloed zijn en het verhandelen van deze drugs strikt verboden.

Sanctionering- en tweede kansenbeleid

Bij het niet naleven van afspraken volgt een verwittiging. Bij het herhaaldelijk negeren van de afspraken gaan we uit van bewust tegendraads gedrag. Daarom volgt een gesprek tussen de betrokken persoon en de bondsleiding. Vanuit onze christelijke inspiratie vinden we een tweede kansenbeleid daarbij belangrijk. Ieder individu moet de kans krijgen even stil te staan om zich te bezinnen over het vertoond gedrag en zich te herpakken.

Voor verdere vragen en/of onduidelijkheden kan u altijd terecht bij de bondsleiding.

bottom of page